شيوه بيان نظرات روشنگرتر از نظرات !

حتما تا به حال از فراخوان رفراندوم با خبر شده ايد .

من خودم هنوز نميتوانم نظر مشخصی در اين مورد بيان کنم چون هنوز فکرم در اين زمينه پخته نشده . ولی آنچه که برايم جالب است ، اين است که همه به نوعی در اين مورد صحبت ميکنند . از سعيد حجاريان گرفته تا مسعود بهنود و مهرانگيز کار . به نظرم اين طرح اگر هيچ سودی نداشته باشد حداقل باعث شده اين امکان فراهم شود که نظر طيف گسترده ای از آدمها را بشنويم . و آنچه که برای من جذاب تر است اين است که اين آدمها خودشان را با نحوه ابراز نظراتشان و شيوه سخن گفتن و نقد کردنشان نشان ميدهند . شايد اين خودش تمرين خوبی برای دموکراسی باشد .

 اين وسط سعيد حجاريان با ادبيات نا مناسبی که برای انتقاد انتخاب کرد . بد جوری خودش را نشان داد . اين که کسی با اين حرکت مخالف باشد طبيعی است . اين که نظر مخالفش را بيان کند اين هم طبيعی است . ولی به نظر من آدمها با شيوه هايی که برای بيان نظراتشان انتخاب ميکنند . بيشتر خودشان را ميشناسانند تا با اصل نظراتشان . راستی به نظر شما چه چيز اين همه تئوريسين دوم خرداد را عصبانی کرده ؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
اسكيزوفرني

دوم خرداديهاي محترم فكر ميكنن كه ديكتاتوري بوجود اومده تا از انقلاب محافظت كنه، همه برنامه هاشون روي اين نظريه بنا شده ... اون وقت وقتي يكي مياد ميگه كه نه داداش من ... انقلاب كردن تا ديكتاتوري بوجود بياد ... عصباني ميشن ديگه!