فيلم تبليغاتی معين را ديشب ديدم و ديگر واقعا درباره رای دادن به معين مصمم شدم .

من ميدانم که با آمدن معين من به همه خواسته هايم نميرسم . ولی با رای دادن به او امکان رئيس جمهور شدن کسی را فراهم تر ميکنم که دست آوردهای اين چند سال را ازبين نبرد .

به نظرم رای ندادن من در اين شرايط مثل قهر کردن بچه هاست . ميخواهم کمی با بخش بالغ وجودم تصميم بگيرم .

دوستان عزيزی که انتخابات را تحريم کرده ايد . من به نظر تک تک شما احترام ميگذارم . ولی رای دادن با شيوه های من سازگارتر است . اگر معين انتخاب نشود و من رای نداده باشم ، احساسی خواهم داشت که با آن احساس نميتوانم خودم را ببخشم . من در کنار بسياری از شما هستم . تنها تفاوت در شيوه هاست .

احساس ميکنم جوان شده ام . يادش به خير دختر دانشجويی که پر از اميد و شور و نشاط و عشق بود . دوست دارم زن جوان کارمندی باشم با اميد و نشاط و عشق و عقلانيت و صبر .

/ 3 نظر / 6 بازدید
afra

منم تصمیم دارم رای بدم و صد البته اگه بر تنبلیم فایق بیام!

احمد

باز هم هيجان زدگی ما را به بيراهه خواهد برد

فرزاد

در اين دوره آقای معين انتخاب ميشوند.و به همين دليل٫اول او را رد صلاحيت کرده اند تا مردم از سر لجبازی يه ايشان رآی بدهند(هر کس را حکومت رد کند شيرين ميشود)و برای اطمينان آقای رفسنجانی را وارد گود کردند که بقيه مردم هم از ترس اينکه ايشان انتخاب نشود به آقای معين رآی بدهند و در نتيجه همه شاد و راضی اين انتخابات را به پايان ميبريم.حکومت از اينکه با اين ترفند مردم را به پای صندوق ها کشانده و ما مردم هم از اينکه٫بين بد و بدتر معروف٫تنها بد را انتخاب کرده ايم. درضمن بخش بالغم و نه کودک و نه والدم مرا به تحريم رهنمون می سازد