گاهی حس میکنم دست و پایم از چارچوبها مدام میزند بیرون و اغلب با خشونت این دست و پای بیرون زده به داخل چارچوب فشرده میشود . و گاهی حتی اعضا خارج از چارچوب بریده میشوند !

/ 1 نظر / 4 بازدید
rahta

سلامی صميمانه آيا کجاست؟ خدايا سرای محبت کجاست؟ من آواره ام شهر الفت کجاست؟ ... مهستی هم رفت. يادش به خير ...