فردا ، رای برای فردا يا رای ندادن برای فردا

ما که فردا رای ميدهيم . بعضی از دوستانمان هم رای ميدهند . بعضی از دوستانمان هم رای نميدهند . و همچنان همه با هم دوستيم . و همه با هم برای فردای بهتر درکنار هم تلاش خواهيم کرد .

/ 1 نظر / 3 بازدید
rahta

ديديد چي شد ؟ چه بيخود بعضي اعتراض راه انداخته اند كه تقلب شد يا ... . اصلا اينطورنبود دقيقا همون اتفاقي افتاد كه خودمان كرديم. امروز يكي از تحريم كننده ها را ديدم با چشهاي حيرتزده مي گفت چه خبره چرا اينجوري شد ؟ گفتم مگه قرار بود چي بشه ؟ انتظار داشتي {.....} بيان معين را انتخاب كنند ؟ نوش جون همتون و هممون كه رجايي زمان بياد ! كه رسما در سخنراني هاش ميگه دموكراسي را قبول ندارم .... بگذريم . خواستم به هوش و ذكاوت پوياي عزيزم مرحبا بگم . دو سال پيش با ديدن پلاكاردهاي موش كشي شهردار در سطح شهر به تو گفته بود : بعضي ها با موش كشي ميخوان برن رييس جمهور بشن ! امروز اين شوخي تلخ به واقعيت تبديل شد . يكبار ديگه جمله صادق زيبا كلام توي گوشم زنگ زد : مردم هر جامعه لايق همون كساني هستند كه به اونها حكومت مي كنند . گيرم جبهه دموكراسي خواهي يك خيال بود . ما اين خيال را با خيال خوش پنجاه هزار تومان پول نقد ! و خيال يك رجايي ديگه عوض كرديم .... اما اينها قاعده هرم اند . براي كساني كه به خيال خودشون با تحريم ميخوان مشروعيت زير سوال ببرند چي بايد گفت ؟