حل مشکل حق طلاق و آمار بالای طلاق ، به صورت همزمان !

دوستان عزيز مژده ! مژده ! مشکل حق طلاق زنان و آمار بالای طلاق همزمان حل شد :

عباسپور ( نماينده مجلس و عضو کميسيون اجتماعی مجلس ) :چرا بايد درباره‌ي حق طلاق زن و مرد بررسي كنيم در حالي كه بايد كلا حق طلاق مرد و زن را از آنها بگيريم؛ چرا كه طلاق راه چاره نيست و بيشتر روي صلح و آرامش كار كنيم، نه طلاق.

چند شب پيش با چند تا از دوستان صحبت ميکرديم و من ميگفتم . به نظرم بعضی ها اصلا فکر نميکنند . وگرنه خيلی از کارها را اصولا انجام نميدادنند چه رسد به انجام دادن با اين شيوه های عجيب و غريب . امروز که همين نظرم را برای دوستی ميگفتم ، جواب قشنگی داد . ميگفت : حتی اگر قانون احتمالات را هم در نظر بگيريم و بگوييم همه حرفهايی که ميشنويم اتفاقی گفته شده اند ، بايد حداقل درصد کمی از اين حرفها از روی تصادف حرفهای درستی باشند . در حاليکه حتی يک درصد هم حرف حساب نميشنويم !

/ 0 نظر / 3 بازدید