ای شلرون الهی به زمين گرم بخوری . الهی جز جيگر بزنی . . . . .

انقدر رئيس جمهور عزيزمون درباره حذف اسرائيل حرف زد که شارون بيچاره سکته کرد . نفرين رئيس جمهورمون ميگيره مواظب خودمون باشيم !

/ 5 نظر / 3 بازدید
parisa

kheali jaleb bood .. kolli khandidam . tank u

ساناز

محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران اميدواريم خبر پيوستن جنايتکار صبرا و شتيلا (آريل شارون) به اجدادش انشاءالله قطعی باشد http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2006/01/060105_ra-sharon-reactions.shtml

شيوا

آقای احمدی‌نژاد هم بی‌خودی خوشحاله. بعيد می‌دونم جانشين شارون آدم بهتری باشه!

alikit

يادمه يه روز با آريل شارون و برانکو ايوانکويچ تو حياط شرکت نشسته بوديم..بنده خدا شارون از دست برانکو شاکی بود که چرا علی دايی رو تو خط حمله ميذاره...خدا رحمتش کنه یا اگه رحمتی نداره حداقل زیر آتیشش رو یه نموره کم کنه تا طلایی بشه ...( ادامه دارد).