يک انقلاب بدون خونريزی

کاخ رياست جمهوری و مجلس گرجستان به دست مخالفان دولت افتاد و نينو بورژنادزه، رئيس پيشين مجلس اعلام کرد که در چارچوب قانون اساسی وظايف رئيس جمهور را به عهده می گيرد.


اين هم يک نامه به بهانه اين انقلاب ظاهرا بدون خونريزی.

33.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
بي بي

اول! هميشه سبز باشی مثل بهار