دشنام

نظر شما درباره دشنام دادن چيه ؟
به نظر شما اگر کسی نخواهد اين الفاظ را بشنود ، ولی هر روز موقع بحث و جدل بقيه مجبور به شنيدن اين دشنام ها باشد بايد چه کند .
خوب اين هم يه نظر در اين باره .

/ 2 نظر / 3 بازدید
نوشی

من اين جريان رو اينجوری واسه خودم حل کردم. نميتونم به بقيه بگم که فحش ندين (چون نميتونم خودم رو قائم مقام بقيه بدونم) اما ميتونم که فحش ندم و از خودم در مقابل ناسزای بقيه محافظت کنم چه جوری؟ با ترک محل..

شيوا

با اين دُرّ و گوهر هايی که هر روز از دهن رانندگان محترم تاکسی بيرون مياد، چيکار کنيم؟ ترک محل؟ اونوقت مجبوريم هر روز پياده بيايم سر کار!:)