/ 6 نظر / 3 بازدید
سارا

ساناز عزيزم کاش کلمه ای بود که چقدر بودن چقدر را نشان می داد آنوقت من با آن کلمه می گفتم که چقدر تجربه هايی که اسمش را به نا درستی تجربه های افسردگی گذاشته ای روح مرا و به واقع روحيه مرا متاثر کرد. چيزی برای دوستم نوشتم که چون نمی توانم تجربه تورا برايش بگويم شايد کمی برای او مبهم باشد اما تو عمقش را به دقت ده به توان ۱۲ ميليمتر(!!!!) درک می کنی. آنرا برايت ايميل می زنم. (قابل استفاده در وبلاگ هست!)

سارا

منظورم به توان منهای ۱۲ بود!!!!

سارا

سعی می کنم روزانه يه وبلاگت سر بزنم.

سارا

سانازم دوست اگر به تعريف شريعتی خويشاوند يا آشنا باشد همان نشانه وحدت وجودی است که خوب درباره اش می دانی. بنابر اين هيچ ماهيتی نمی تواند اصالت هست شدن آنها را تغيير دهد يا برهم بزند.

سارا

این شد پست ساناز و سارا!

سارا

سانازی! از خواندن وبلاگت لذت وافر بردم! بویژه آنچه در مورد شباهت برف و عشق و عشق/اسلام واقعی نوشته بودی. عالی بود عزیزم عالی.