/ 1 نظر / 6 بازدید
banoo

بابا اين مرحومه مغفوره خانوم زهرا کاظمی خودشون سرشونو زدن ته کفش اون مرتضوی لطيفک!همونطور که دانشجوها ۱۸ تیر خودشون خودشونو زده بودن!ما عجب ملت عجیبی هستیم همگی بیماری خودزنی داریم!!!