عشق لرزه

 

البته عشق لرزه یک اجرای خوب از یک متن قوی است، اما نمی توانم از این اجرا حرف بزنم و نگویم که پیام دهکردی و افسانه ماهیان از شش و ربع بعد از ظهر تا یک ربع به هشت بعدازظهر در این تئاتر بازی می کنند و از ساعت هشت و نیم در تئاتر رومولوس کبیر! فکر کنید دو تا اجرا در یک شب به مدت دوماه! واقعا توانایی می خواهد. من نمی توانم تعجب و تحسینم را ابراز نکنم.

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
رحتا

اگه کسی تا بحال نرفته رمولوس کبیر فردریش دورنمات رو ببینه همین امشب و فردا شب بره که از دستش نره. از پنجم مهر داره اجرا میشه و فردا شب آخرین شب اجراست. از دستش ندید. سمندریان مترجم اثره و برهانی کارگردان. یک لشکر هم بازیگر توش بازی می کنند.

علی حیدری

چه دیر کامنت رحتا را دیدم. باید فرداشب بروم. راستش مدتهاست که نه تئاتر رفته ام و نه سینما. واقعا که چه آدمی هستم.

مریم گلپایگانی

اتفاقا وقتی من هر 2 تئاتر رو دیدم به همین نتیجه رسیدم:)