پاک کردن صورت مسئله !!!

شنيده شده که تعداد دانشجويان دختر بيشتر از پسر ها شده و اين تعداد هر سال افرايش هم پيدا ميکنه . و اين باعث بروز مشکلاتی شده . مثل بحران بيکاری زنان تحصيلکرده و مشکل ازدواج ( چون زنان تحصيلکرده حاضر به ازدواج با مردانی بدون تحصیلات دانشگاهی نیستند . انگار ازدواج کردن با معیاری به جز ایمان گناه است !!!!!!!!!!!!!!!)
اما حل این معضل با روشی کاملا هوشمندانه که نشانی از نبوغ مسوولان است3.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید