مرگ-زندگی

 

آدمی که زنده است، زنده زنده نه که فقط نفس بکشد، به گمان من باید بتواند زندگی را بو بکشد و ردش را هرجایی پیدا کند. چنین آدمی ناچار بوی مرگ را هم می‌شناسد. و باز به گمان من بخشی از احترام به زندگی، باور مرگ است. باور اینکه هر مرگی قطعی است حتی اگر باورش نکنی و انکارش کنی. کم‌کم آدمی‌زاد به جایی هم می‌رسد لابد که با مرگ آشتی می‌کند، با هر مرگی آشتی می‌کند. با مرگ یک دوره از زندگی‌اش مثلا. بعد به تجربه می‌بیند که مرگ، همان مرگ قطعی، پایان دنیا نیست. یک دوره‌ای تمام می‌شود و یک دوره دیگر شروع می‌شود. چیزی در آدمی می‌میرد و چیزی دیگر جایگزینش می‌شود. وقت‌هایی هم هست که لابد به اعتبار همین تجربه آدمی‌زاد به استقبال مرگ چیزی می‌رود به امید زاده شدن چیزی جدید. مثل باغبانی که درختانش را هرس می‌کند به احترام بهاری که می‌آید.

/ 7 نظر / 3 بازدید

[گل][گل][گل] جسم ما باغي است كه اراده باغبان آن است!!! [لبخند]

[گل][گل][گل] جسم ما باغي است كه اراده باغبان آن است!!! [لبخند]

[گل][گل][گل] جسم ما باغي است كه اراده باغبان آن است!!! [لبخند]

یواشکی

درود. با این که از وبلاگت خوشم اومد ولی زیرآبت رو زدم!!!

[گل][گل][گل] جسم ما باغي است كه اراده باغبان آن است!!! [لبخند]

عمادالدین

استاد ما میفرمایند: غایت آنست که ما در سر کار تو رویم / (ته ته فضولی یا به نوعی فدات شوم خودمان) مرگ ما باک نباشد چو بقای تو بود (البته باید ثابت کنه)

عمادالدین

استاد ما میفرمایند: غایت آنست که ما در سر کار تو رویم / (ته ته فضولی یا به نوعی فدات شوم خودمان) مرگ ما باک نباشد چو بقای تو بود (البته باید ثابت کنه)