از لودر تا وام ازدواج

اول خيابان ميرداماد يک ساختمان در حال ساخت هست که فعلا در مرحله گود برداری است . ته گودال يک لودر هست که وقتی نگاهش ميکنی هيچ راهی برای بيرون آمدنش نميبينی . چند روزی بود که به شدت ذهنم را مشغول کرده بود . تا اينکه امروز صبح ديدم روی ديوار نوشته شده : لودر با جرثقيل از گودال خارج خواهد شد . گويا آدمهای فضولی مثل من زياد بوده اند و آنقدر سوال کرده اند که کارگران را کلافه کرده اند و مجبورشان کرده اند که روی ديوار توضيح بنويسند . راستش يک احساس نزديکی عميقی با همه آنهايی که از سر ميرداماد رد شده اند و سوال کرده بودند پيدا کردم که نگو !

بعد فکر کردم ما مردم با سوالهايمان چقدر ميتوانيم ديگران را کلافه کنيم ! اين خصلت البته هم ميتواند مفيد باشد و هم نباشد . وقتی داريم از خصوصی ترين موضوعات آدمهای ديگر سوال ميکنيم که جوابش يک به تو چه ساده است خوب به نظر من مفيد نيست . ولی وقتی از حکومت بپرسيم ، ميتواند مفيد باشد . البته فعلا که هيات دولت اعلام کرده دولت نيازی به سخنگو ندارد ! خوب اين يعنی يا سوالی پرسيده نميشود و يا اينکه اگر پرسيده شود به.... دولت هم نيست که بخواهد پاسخ دهد ! اين است دولت پاسخگو که قرار بود هر سه ماه يک بار شخص رئيس جمهور گزارش کار به مردم بدهد !

راستی پرداخت وام ازدواج شهرداری هم متوقف شد . اين نشان ميدهد که :        

۱) شهردار محترم سابق تهران رئيس جمهور شده و ديگر نيازی به پرداخت وام ازدواج ندارد .

۲) چرا شهردار فعلی تهران رئيس جمهور نشد !

/ 2 نظر / 3 بازدید
ساناز

خبر: جرثقيله امروز لودره رو از ته گودال در آوردش بيرون!