سارس !

سين : اگر بفهميد به بيماری سارس مبتلا شده ايد چه ميکنيد ؟

جيم : يک روبوسی گرم و صميمی با رئيسم 03.gif


شما چه ميکنيد ؟

/ 1 نظر / 3 بازدید