مثل تمام مسائل اقتصادي ديگه ما باز هم دير رسيديم . پويا تلفن زده بود و ميگفت كه بازار كار جنوب هم اشباع شده و سطح درآمد پايين آمده .
من فكر ميكنم چون پول در آوردن دغدغه اصلي ذهن ما نيست ، زماني به فكر كاري با در آمدي بهتر مي افتيم كه بسياري قبل از ما به سراغش رفته اند . البته مهم نيست ، من هيچوقت
پول دار نبوده ام . حالا هم نباشم .

پ.ن : من ديگه دلم براي پويا تنگ شده ، به خدا خودم رو لوس نميكنم يك هفته گذشته 02.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید
banoo

منم هيح وقت بولدار نبودم.مهم نيست هست؟ميدونی وقتی زندگی رو با حنگ و دندون ميسازی به نظر قشنگ تر مياد.