خرداد شروع شد

ماه خرداد شروع شد . همين روز اولش که روز بزرگداشت ملاصدرا است . که به نظر من هوشمندترين فيلسوف ايرانی است . بگذريم که اصولا در ايران به ندرت فيلسوف پيدا ميشود .

روز دوم خرداد که حالا يادآوری اش به نوعی با دلتنگی و احساسات نوستالژيک آميخته است . ۸ سال پيش ما فرصتی داديم به عده ای که با تنگ نظری از آن بهره ای نبردند که هيچ ، به شدت از آن به ضرر خود استفاده کردند . سياست بلد نبودن که شاخ و دم ندارد .

روز سومش هم که برای من يادآور خاطره ای است خيلی دور از روزهای کودکی از خيابانهای آذين بسته شده و نقل و شيرينی و شادی . ولی اين روزها بهانه ای شده برای عرض اندام راستی ها . من برای کسانی که جانشان را به خطر انداختند تا از کشورمان دفاع کنند احترام قائل هستم . ولی اگر همين انسانها به بهانه به خطر انداختن زندگی شان بخواهند آزادی من را ، و يا از آن مهمتر زندگی من را به خطر بياندازند . به نظر من هيچ فرقی با بقيه ديکتاتورها ندارند . از آن گذشته بعد از آزادی خرمشهر اگر خيل جان برکفانی که به جبهه ها رفتند نبودند ، سياست غلط ادامه جنگ هم امکان اجرا پيدا نميکرد . ( چيه از بدهکار بودن به رزمندگان اسلام خسته شدم ، دارم طلبکاری هايم را اعلام ميکنم )

آخرهای اين ماه هم تولد پويا جون من است . که امسال با اين وضع خانه خريدن و اسباب کشی نميدانم چطور جشنش خواهيم گرفت . راستی کسی نميداند وسايل نجاری از کجا ميشود خريد و حدودا قيمتش چند است ؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
salam

http://mag.gooya.com/politics/archives/029281.php