یک مطلبی رو فکر میکنم باید توضیح بدهم : اینکه من نمیدانم اگر صدام را اعدام نمیکردند ، باید چگونه او را مجازات میکردند ، هیچ دلیلی نیست برای اینکه من با اعدام به طور کلی و به طور خاص با اعدام صدام مخالفت نکنم . منظورم را با چند مثال شاید بهتر بتوانم بیان کنم .

میدانیم که در دنیا مفهومی وجود دارد به نام قتل از روی ترحم . به این معنا که اگر بیماری وجود داشته باشد که بیماری غیر قابل درمانی داشته باشد ، و هیچ امیدی به درمان او نباشد با موافقت خودش پزشک با تجویز موادی به زندگی او پایان بدهد . شاید شخصی با این موضوع مخالف باشد . ولی این دلیل نمیشود چون با این روش مخالف است حتما برای روش نگهداری این بیمار هم نظری داشته باشد . و البته اینکه نظری درباره روش نگهداری این بیمار ندارد ، دلیلی برای اینکه با قتل از روی ترحم موافق بشود هم نیست .

یا کسانی در دنیا با سقط جنین مخالف هستند . اگر این افراد نظری درباره نحوه نگهداری و تربیت یک کودک نا خواسته نداشته باشند . دلیلی برای اینکه با سقط جنین موافق بشوند نیست .

در دنیا علمی وجود دارد به نام حقوق ! ( عجب کشف بزرگی کردم !!!! ) نحوه مجازات انسانهایی مانند صدام موضوع این علم است . همانطورکه نحوه نگهداری از یک بیمار لاعلاج موضوع علم پزشکی است .   و یا همانطور که شیوه نگهداری و تربیت یک کودک نا خواسته میتواند موضوع علم روانشناسی باشد .

/ 3 نظر / 3 بازدید
۴۰تيکه

میشد توی یه جزیره به عنوان زندانی حبس ابد نگهش داشت!

سولوژن

من این نوشته را پس از گذاشتن کامنت‌ پست بعدی(!) خواندم (عجب چیزی شد!). یک لحظه خوش‌حال شدم که پاسخ‌ام را همین‌جا می‌گیرم ولی متاسفانه پاسخ‌ام را نتوانستم بیابم. سوال هم‌چنان باقی است: چرا راه حل الف به‌تر از راه حل ب است؟ قبول هم دارم که اگر کس‌ای مخالف با راه‌حل الف است، دلیلی ندارد راه حل ب‌ای پیش‌نهاد دهد (چون به هر حال هر کس‌ای آزاد است هر چه دوست دارد فکر کند). اما اگر از او بپرسند چرا الف راه‌حل بدی است،‌ به نظرم معقول است انتظار جواب داشته باشیم. و جدا از این، من بعید می‌دانم حقوق کمک چندانی به این موضوع بکند. راه حل این مساله از جای دیگری می‌آید.