اين روزها ...آن روز ها ....

اين روزها شنيدن و خوندن بعضی ترانه ها و سرود ها عجيب ميچسبه

يار دبستانی من ....

همراه شو عزيز ....

ای ايران ای مرز پر گهر ....

سر اومد زمستون ....

...

ميدونين از چی ميترسم که چند سال ديگه ما هم مثل پدران و مادرانمان با دوباره شنيدن اين نوا ها حسرت بخوريم ، حسرت عزيزانی که از دست داده ايم ، حسرت آرمانهايی که مرده اند و تاسف خوردن برای حرکتی که به بيراهه رفت .
چه ميتوانيم بکنيم که اين بخش تلخ تاريخمان تکرار نشود ؟
من ميگم بايد سعی کنيم آگاهانه تر عمل کنيم و از فضای ارتباطی که ( تفاوت عمده اين روزها و آنروزهاست ) در دسترسمان هست خوب استفاده کنيم و تا آنجا که ميتوانيم همديگر را آگاه کنيم . مردم ايران از آغاز قرن بيستم يک چيز خواسته اند آزادی و قانون و تلخی قضيه اينجاست که هنوز هم همان را ميخواهيم . چه بايد کرد که اينبار هم به بيراهه نرويم ؟

/ 6 نظر / 3 بازدید
window

سانازم.تو چی فکر ميکنی؟کی به جای اينا بياد خوبه؟مشکل ما حکومت نيست.مشکل ما خودمون هستيم که اينقدر راحت بازيچه دست اين و اون ميشيم.*:

جادي

مشکل ما اينه که سعی می کنيم انقلاب کنيم تا کار درست بشه. درست مثل کسی که می فهمه پول خوبه و بعد به جای اينکه بره کار کنه می ره دزدی ! هر هدفی بايد تا حدی همراه با راه های رسيدن به اون تعقيب بشه. ما آزادی می خواهيم ولی يکشبه و تازه اون هم با اين روش که يکی بياد همه چيز رو درست کنه. می دونيم که اين اشتباه است. اين من و شما هستيم که بايد درست بشيم و اون موقع پينوشه هم نمی تونه رييس بمونه چه برسه به صدام ! درگذشت دکتر علی شريعتی فراموشمون نشه... امروزه.

نوشی

بدبين شده ايم... بدبين

شيوا

ما هميشه دنبال يه قهرمان مي گرديم كه بياد و مشكلانمونو حل كنه! قهرمان سازي از شخصيتهاي سياسي بزرگترين عيب ماست

جادي

بدبين ؟ به نظر من شرايط فعلی بد است و در نتيجه يک آدم واقع بين بد بين هم می شه ((:‌ اميدوارم فرزندان ما هم واقع بين و هم خوش بين باشند (((:

علي

من مي گم انقلاب خيلي كيف داره، فقط شرطش اينكه هر چهار سال يه بار تكرار بشه. چه حالي مي ده. البته بد نيست نرم افزارهاي شبيه سازي و بازي انقلاب را هم توليد كنند تا عطش انقلاب به نحو مطلوبي ارضا بشه. ايده اش چطوره؟