رئيس جمهور عزيزمون هم که سعی خودش رو کرد که در کمترين زمان ممکن و بدون ذره ای اتلاف وقت و با تمام قوا چهره جهانی ايران را از آنچه که هست خراب تر کنه . دستش واقعا درد نکنه .

موشه تو سوراخ نميرفت جارو به دمش ميبست : ما به کشورهای اسلامی سوخت هسته ای و تکنولوزی توليد آن را خواهيم فروخت !!! اين است ابتکار هسته ای ايران که رئيس جمهور عزيزمون می خواست با اون همه رو شگفت زده کنه .

احمدي نژاد هنگام طرح پرسش به وسيله خبرنگار شبكه دوم تلويزيون اسرائيل از پاسخ به سئوال وي خودداري كرد، ايرنا

احمدي نژاد در مصاحبه با سي ان ان، استفاده از انرژي هسته اي را حق مسلم ملت ايران دانست، ايرنا

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
كاوه

چند تا كامنت دارم براي نوشته هاي مختلف تو. در آن مورد كه گفته بودي آدم داراي افسوس و حس كوبيدگي - يك جور حقارت مضمن و نا پيدا كه مخصوص ايرانيان است - ميشود بگويم كه در اينجا كه هستيم اين يعني بلوغ. به عبارت ساده تر هر كس بيشتر به خودش دروغ بگويد و بيمايه تر باشد آدم تر است. اين حرفها را هم كه در اين جامعه هم ميشود كارهايي كرد و از اينجور مثبت بازي ها را هم زر زر مفت ميدانم. درمورد وضعيت درخشان مردماني كه هنر گند زدن نزدشان است و بس بايد بگويم كه من از آمدن آقاي احمدي نژاد خيلي خوشحالم و حتي خوشم. چون حداقلش اين است كه تمام گند و كثافتي كه ايرانيان عزيز از صفويه تا به حال ايجاد كرده اند دارد ميزند بيرون و اين نشانه بهبود يك غده چركين قديمي است. هر چند كه ما فرصتي نمي يابيم كه از زندگيهاي پر شكوهمان كه ميان دويدن براي پول و آب رفتن شخصيتمان تقسيم شده استفاده كنيم، شايد بتوانيم دلمان را خوش كنيم كه پانزده سال بعد بچه هاي اين سر زمين با سلامت و لبخند روي زمين خدا راه بروند و جسارت شعورشان در حدي باشد كه حماقتها را هر چند مقدس پس بزنند و افكار تنگ و ابلهانه پدر و مادرشان را دور بريزند.