گاندی و مذهب هندو

برای من توصيف احساساتم در مورد مذهب هندو ، همان اندازه غير ممکن است ، که توصيف همسرم . مذهب ، مرا بيش از هر زنی تحت تاثير قرار می دهد ، نه از آن رو که بی نقص است : حتی احتمال دارد دارای نقايصی بيش از آن باشد که من ميبينم . اما من حس ميکنم که رابطه بين ما ناگسستنی است . احساس من به مذهب هندو ، به رغم معايب و کاستی های آن ، نيز همين گونه است . هيچ چيز ، چون موسيقی گيتا ، يا رامايانای توليسداس ، ( کتاب های مذهب هندو که واقعا ميشناسم ) مرا از خود بی خود نمی کند ... در اينجا لذتی ميابم که در جای ديگر پيدا نميکنم .

/ 4 نظر / 6 بازدید
سوم شخص مفرد

سلام ...خيلی گير دادی به گاندی ...خبريه ؟ ارادتمند سوم شخص مفرد

ساناز

گفتم که دارم يک کتاب درباره فلسفه عدم خشونت گاندی ميخونم .

چای تلخ

بهتره من کاملتر بگم من بودا رو بيشتر می پسندم.ممنونم بخاطر نوشته هات.

shokur

سخت ترین و مغلق ترین آیینی است و همچنین قبول کردن و پذیرفتنش. برای من که خیلی سنگینی کرد که چیزی در باره ی موجودیت، پیدایش انسانها و همین طور سلسله تولد انسان پشت سر هم، بوجود آمدن دنیا و همه چهههههههه بفهمم، همه اش یک افکار مانند خیالبافی است هاهاهاهاها