بسياری از عزيزان من در خارج از کشور زندگی ميکنند . (همانند اکثريت مردم ايران ) . از وقتی هم که با اينترنت سرو کار دارم . دوستانی پيدا کرده ام که در خارج از ايران زندگی ميکنند . از همه آنها خيلی چيز ها ياد گرفته ام . چيزهايی که زندگی در فضايی باز تر و فرهنگی متفاوت به آنها آموخته است . به نظر من اين حق کاملا طبيعی هر انسانی است که تصميم بگيرد در کجای دنيا زندگی کند . انگيزه يک انسان برای مهاجرت در مرحله بعدی اهميت پيدا ميکند . آزادی سياسی ، تحصيل ، استفاده از امکانات بهتر برای زندگی ، فرار از فرهنگ دست و پاگير ايران و يا هر چيز ديگر . اين برای من مهم نيست . هر کس حق دارد هرجا که بخواهد زندگی کند . دنيا متعلق به همه انسانهاست . اما توقع دارم . اين عزيزان من هم همين حق متقابل را برای من قائل باشند . بله من صادقانه و با صدای بلند اعلام ميکنم که برای زندگی کردن در اين کشور ، من بايد به چيزهايی تن بدهم که شايد به نظر خيلی ها خيانت باشد . من هر روز با حجاب کامل اسلامی از خانه ام خارج ميشوم . در شرکتی کار ميکنم ، که به نوعی دستمزدم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی پرداخت ميکند . من برای زنده ماندن در اين کشور ناچارم به کارهايی که تو دوست من در آنسوی اين مرزها تصورش را هم شايد نتوانی به ذهنت راه بدهی . من به انتخاب تو احترام ميگذارم ، تو هم به شعور من احترام بگذار . در اين دوره ای که برای هم سن و سال های من و با سطح تحصيلات من رفتن از ايران ، کار معمولی است ، ماندن در ايران يک انتخاب است . يک انتخاب که شايد من با کمال خريت انجامش داده ام . انکار هم نميکنم که شايد روزی پشيمان شوم . ولی اين به خودم مربوط است . عزيز من تو شايد سالهاست که از اين کشور دور بوده ای . اين احتمال را بده که چيزی در اين کشور عوض شده . و لطفا کمی احتمال بده ما که در اينجاييم هم چيزی ميفهميم . برای من نسخه نپيچ که از فردا بدون روسری بيايم سرکار . عزيز من از آنجا که تو هستی تندترين شعارها را درباره اين حکومت دادن هيچ شجاعتی نميخواهد . ولی در اينجايی که من هستم . وبلاگ نوشتن هم ميتواند خطرناک باشد .
شايد من هم روزی به اين نتيجه برسم که مثل خيلی های ديگر از اين کشور بروم . ولی اميدوارم فراموش نکنم که در ايران هم آدمهايی هستند که ميفهمند و چون از من به ايران نزديکترند ، آنها هستند که بايد تشخيص بدهند ، چه کاری بکنند . اگر هم نظری دارم پيشنهاد بدهم . نه آنکه هر که را اينچنين عمل نميکند ، خائن بدانم .

دوستان عزيزم که در ايران نيستند ، خودشان ميدانند که روی سخن من با چه کسانی است . چون خودشان ميدانند که چه ديدی نسبت به ما که در ايرانيم دارند . بنابراين از هيچکس عذر خواهی نميکنم . اگر من را خر فرض نميکنی ، اگر تلاشهای من را بچه بازی نميدانی ، اگر کار کردن در ايران را خيانت نميدانی ، خودت خوب ميفهمی که با تو نيستم اگر هم نه که بايد بدانی شديدا آزارم داده ای .

اول صبحی با خواندن اين و ديدن اين يکی و با ديدن بعضی برنامه های ماهواره ای و خيلی حرفهای قديمی تر به هم ريختم . اين شد که اين شد .

/ 6 نظر / 3 بازدید
علي

شما حق داريد ناراحت باشيد. من با شما در اين عقيده مشتركم. اگر كسي از دموكراسي حرف بزند و اكثريت مردم را خر بپندارد به حكومت خران راي داده است. اگر كسي از آزادي و دموكراسي صحبت كند و حق انتخاب افراد را محترم نشمارد، اصلا نفهميده است كه از چه سخن مي گويد.

banoo

متاسفم.این حزب کارگران ....یه حورایی داره رو اعصاب ملت خش میندازه!!!!!خیلی دلم میخواد بدونم حی فکر میکنن!!!!بیرون گود نشستن و شعار دادن خیلی اسونه .بعضی وقتا با خودم فکر میکنم اصلاح وضیعت فعلی به مراتب بهتر .

بانو

خونه نیستی خانومی؟

جوجوي هيچكس!!!

هر کی از اين حرفها بهتون زده، خيلی خر بوده. منهم معذرت خواهی نميکنم. اگر خودشون جرات دارن، يه سر بدون روسری بيان به فرودگاه مهرآباد:)

بي بي

من کاملا باهات موافقم. لنگش کن گفتن کاری نداره. اگه کسی شجاعه (نميگم مرده چون ممکنه زن باشه) بياد وسط گود ببينيم چيکاره است. شايد سن شما قد نده ساناز جون ولی باور نمی‌کنی که همين لنگش کن بگو ها هستند که سر دسته اين حزب و آن گروه هستند و هميشه پشت بچه های بی گناه و نا آگاه قايم شدند و اونارو فرستادند جلوی گلوله. آن زمان هم کسانی گير می‌افتادند که روزنامه می‌فروختند و يا حتی می‌خواندند. نه کسانی که چاپ يا تکثير می‌کردند. بله ماندن خودش مبارزه است ولی اينها نمی‌فهمند صاحبخونه هايی که خونه رو ول کردند به امان خدا و رفتند و خوش به حال مستاجر شد!

علی

سلام خرفهای جالبی زده ايد.من هم با شما موافقم و بر همين اصل است که ديگر حتی اراجيف ضياء آتابای و شهرام همايون و قائم مقامی و رضا فاضل و صور اسرافيل و .... را گوش نميکنم. گرچه نميتوان گفت هر آنکه در خارج از ايران است حق سخنرانی و نظر دادن ندارد.اما بايد راهکارها و نظراتشان معقول و منطقی باشد.گفتن اينکه فردا همه روسريهای خود را آتش بزنند و يا فردا هيچکس سر کار نرود و.... از آنسوی آبها راحت است. گرچه هستند افرادی مثل ميبدی و نوري زاده و ...که با واقعيتهای امروز اين جامعه آشنا بوده و نسخه های ناممکن نمیپيچند. بدرود