انگیزه؟

 

پس چرا من حوصله ندارم داستان بنویسم خیلی وقته؟

 

/ 3 نظر / 27 بازدید
پونه

چند جلسه که بیایی حالت جا میاد...ببخشید اونوقت اون چندین صفحه ایی را که دیروز خوندی کی نوشته بود؟

خودم

چون کارهای واجبتری پیدا شده...

سارا پارسی

مگه وقتی نوشتنت میاد دنبال دلیل می گردی؟؟؟؟ دلیل نوشتن خودشه. آدمهای قصه هایت در راهند . خب هنوز نرسیدند طفلکی ها. تو خانه را مرتب کن!