فيميمنيسم و اعتياد

وقتی اينو خوندم . ياد جرايمی افتادم که به سعيدی سيرجانی نسبت دادند .*
گاهی وقتی نمی توانيم با کسی که رفتارهايش به دلايلی برايمان آزاردهنده است با منطق مخالفت کنيم و گاهی برای آنکه فشارهايی که به شخص يا اشخاصی ( به دلايلی که همه ميدانند ) وارد ميکنيم را منطقی جلوه دهيم ناچاريم برای آنها جرم ايجاد کنيم .

اگر گرايشات فيمينيستی تاثيری بر معتاد شدن زنان هم داشته باشد ، ناشی از اين است که تا پيش از اين بسياری از زنان تنها به دليل زن بودن از اين مواد دور بودند و حالا زنانی که دلايل مردان معتاد را دارند نيز به اين مواد گرايش پيدا ميکنند . اگر از حل مشکل اعتياد عاجزيم ، اگر مطالبات به حق زنان را به درستی پاسخگو نيستيم . کاش حداقل اينقدر وقيح نباشيم .* : يکی از جرايمی که به مرحوم سيعيدی سيرجانی نسبت داده بودند ، همجنس گرايی بود !

/ 3 نظر / 3 بازدید
شيوا

ظاهرا اين آقا می ترسه خانوما توی اعتياد رکورد آقايونو بشکنن!

جادي

من هم با هرگونه آپارتايد جنسی مخالف هستم. چه توی اتوبوس٬ چه توی مترو٬ چه موقع استخدام٬ چه موقع مرخصی و مزايای شغلی و چه موقع اعتياد و چه موقع انتخاب پوشش. ولی مخالفت من به درد هيچ کس نمی خوره ! بايد عمل کنيم... عمل...

ساناز

جادی عزيز به نظر تو چگونه بايد عمل کنيم ؟ نا فرمانی مدنی ؟ تو که داری جامعه شناس ميشی چه نظري داری ؟