تنوع اديان

دارم يك كتاب ميخونم به نام ٬ دين مسيح ٬ نوشته برايان ويلسون و ترجمه حسن افشار (نشر مركز ) . هنوز كتاب را تمام نكرده ام كه نظر بدهم ولي از يك جمله از مقدمه كتاب خيلي خوشم آمد :
اثر حاضر اگر بتواند نشان دهد كه تنوع مسيحيت ناگزير و طبيعي است ، در فهم اين نكته هم سودمند خواهد افتاد که تنوع اديان در جهان نيز كاملا طبيعي و اجتناب ناپذير است .

/ 3 نظر / 3 بازدید
spycam

عکس مخفی جدید.... یه سر بزن....