چه بنويسم ؟

دوستی در پيامهای يادداشت قبل نوشته که از مسائل روزمره ننويسم . چندی قبل هم يک نامه داشتم که همين مضمون را داشت .
راستش من خودم را برتر از آن نميبينم که از سياست و مسائل روزمره بنويسم . اين ها که مينويسم من را عذاب ميدهد و ذهنم را مشغول ميکند . و فکر ميکنم برای حل اين معضلات تنها يک کار از دستم بر می آيد : آگاهی دادن . راستش اگر کار ديگری هم از دستم بر می آمد هم اين روش را ترجيح ميدادم . چون معتقدم برای عوض شدن اوضاع يک جامعه تنها يک راه موثر وجود دارد و آن عوض شدن تفکرات و رفتارهای مردم آن جامعه است . و برای اين تغيير به نظرم آگاهی اولين گام است .
در هر صورت از توجه اين دوستان ممنونم . ولی من روشم را تا زمانی که کارا بدانمش عوض نخواهم کرد .

/ 2 نظر / 3 بازدید
علي

هيچ آدابي و ترتيبي مجو هرچه مي خواهد دل تنگت بگو :)

بي بي

هر چی دوست داری بگو. اينجا ديگه کسی نمی‌تونه ما رو مجبور کنه که بنويسيم. ما اومديم اينجا که راحت باشيم. نوشته هات جالبه و گيرا. ول کن نباش دوست من. سبز باشيد