پرنده مهاجر

دیگر دستم آمده. همه سال اوضاع هورمون‌ها به سامان است تا دی ماه برسد. اوضاع می‌ریزد به هم و اواخر فروردین همه چیز بهتر می‌شود. دکترم می‌گوید طول روز و دما هوا روی ترشح هورمون‌ها موثر است. مشکل فقط هورمون‌ها نیستند. هوا که سرد می‌شود، سینوزیت محترم هم با تلاش وافر مشغول می‌شود. فکر کردم پرنده مهاجر بشوم. فصل سرما را پرواز کنم به سمت جنوب، خیلی جنوب، نیم‌کره جنوبی. بعد نوروز را برگردم ایران. چند تا آدم عزیز هم دارم توی نیم‌کره جنوبی. فرصت دارم پیش هر کدامشان هم یک ماه بمانم. فقط اگر می‌توانستم برای این چند ماه یک کاری پیدا کنم که خرجم را بدهد عالی بود. 

/ 6 نظر / 18 بازدید
مامان سروش

ممکنه یکیشون هم من باشم ؟ بیایی 1 ماه بمونی ؟

پرستو

پيش من مي. آي؟

اسطوره

کاش میشد متعلق به جایی نبودیم میرفتیم هرجایی که خوشمون بود

پسری مخلوط

سال نومبارک امسال مسافرت نرفتین ؟ الان برزیل نیستین ؟

نسیم

ساناز خانم جان سال نوتون مبارک، پر از خیر و برکت و شادی