کردستان ! من نميفهمم چرا مردم کردستان ميخوان يک کشور مستقل داشته باشن . ولی به نظر من اين خودشون هستن که بايد نظرشون در سرنوشتشون موثر باشه . به نظر من کردها با هيچ قوم ديگری متفاوت نيستند ولی حق دارند خواسته های متفاوتی داشته باشند . به نظر من همه انسانها بايد طبق نظر خودشون زندگی کنند . من کرد نيستم ولی وقايع کردستان به شدت ناراحتم ميکنه . و از اينکه هيچ کاری از دستم بر نمياد از دست خودم عصبانی ميشوم .

روزنامه اشتی تنها روزنامه ای که اخبار نا آرامی های کردستان را چاپ ميکرد تعطيل شد .

از اکبر گنجی چه خبر ؟ اوضاع به نظرم اصلا خوب نيست .

پ. ن : حال لينک دادن ندارم ! 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
فرایزدی

سلام.با اجازتون لينک شما رو گذاشتم تو وبلاگم.