آدم بده

 

دوبار تا به حال پیش آمده، وقتی می بینم شخصیت داستانم کم کم تبدیل می شود به آدم بده ماجرا، می کشمش! ولی در زندگی واقعی ترجیح می دهم همه شخصیت های اطرافم تبدیل بشوند به آدم بده بلکه حتی خیلی بده ماجرا، ولی زنده بمانند. به این امید که شاید روزی زندگی هم بکنند.

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
سمن

[وحشتناک]

علی حیدری

آدم بد ها هم زندگی می کنند اما به سبک خودشان. تصورش هم برای ما سخت است.

سارا پارسی

آدم بده زندگی واقعی؟؟ من تحملش رو ندارم چون همیشه فکر می کنم این من بودم که بدش کردم!!! بنابراین سعی می کنم توی مغزم خوب نگهش دارم!