نکته جالب اینجاست که لینک رو پیدا نمیکنم . من تو هات میل دیده بودم تست رو ولی بعدا دیگه پیداش نکردم . به همین دلیل پویا میگه بیماری تو افسردگی نیست توهمه !!!! ولی اگه پیداش کردم حتما براتون لینکش رو میگذارم .

میدونم ظاهرم خیلی وقتا به افسرده ها شبیه نیست ولی دقیقا اونجاهایی که هیچ کس نیست و ظاهرم دیده نمیشه ....بگذریم از تست که بگذریم پزشکم مطمئن بود افسرده شدم و نیاز به درمان فوری دارم ! فقط امیدوارم درمان جواب بده .

/ 0 نظر / 4 بازدید