هميشه فکر ميکردم زنانی که در خانواده های سنتی بزرگ ميشوند نابرابری ها و تبعيض ها را راحت تر ميپذيرند . چون از آغاز برای پذيرش آنها تربيت ميشوند . ولی حالا ميبينم زندگی ميتواند دختر آيت الله حسنی را هم مجبور به خودسوزی کند . گيرم پدرش در هيچيک از مراسم مربوط به فوت او شرکت نکند چون خودکشی در اسلام حرام است . گيرم که او فراموش کند که چنين دختری هم داشته ، ولی اين سيل به در خانه او رسيده . و روزی بنيان اين خانه را برميکند ، حتی اگر اين سيل را تا پيش از آن ناديده گرفته باشد .

اينجا را هم نگاه کنيد .

/ 2 نظر / 3 بازدید
جادي

شرايط بازی ساده است : به زور وارد بازی می شی. بدبختی می کشی چون قراره بعد از بازی يکی به خاطر خوب بازی کردن بهت جايزه بده. بازی خوب اينه که سعی نکنی بهتر بشی. بازی خوب به اين بستگی داره که نتيجه تلاش هات رو يکی ديگه ببره. به هيچ وجه حق نداری درباره اينکه آيا پاداش بعد از بازی حقيقت داره يا نه پرس و جو کنی. هيچ کس نيست که اين پاداش رو ديده باشه و در نهايت مهمترين قانون بازی اينه : حق خارج شدن ازش رو نداری. مجبور به بازي نابرابر هستی. احمقانه نيست ؟

rahta

سلام جادي . حالت خوبه ؟