ديروز روز دانشجو بود ...

سرمقاله خواندنی روزنامه شرق و گزارش ديدار خاتمی با دانشجويان

تحليل بی بی سی فارسی : شايد نه محمد خاتمی و نه هيچ يک از دانشجويان هوادار او، نه در گرماگرم رقابت های انتخابات رياست جمهوری سال 1376، که حتی تا چند سال بعد نيز گمان نمی کردند که در نشست خداحافظی، به جای گرامی داشتن اقدامات صورت گرفته و گام های برداشته شده در جهت تحقق برنامه ها و وعده های داده شده، بايد يکديگر را مورد انتقاد قرار دهند و در حسرت فرصت های از دست رفته، به جست و جوی علل و عوامل ناکامی های جنبشی که به دوم خرداد موسوم شد، بپردازند .
/ 3 نظر / 3 بازدید
ساناز

"خود کرده را تدبیر نیست"! این دانشجویانی که خاتمی رو امسال توی روز دانشجو هو می کردن، همونایی اند که تا همین یکی دو سال پیش واسه رئیس جمهور محبوبشون گلو و حنجرشونو پاره می کردن. راستی چرا ما ایرانیا یه روزی اونطوری الکی الکی از یکی اسطوره می سازیم و یه روزی هم اینطوری شخصیتشو لجنمال می کنیم؟! آیا خاتمی تو این چند ساله واقعا انقدر فرق کرده یا ما ...؟ :(

شيوا

اگر خاتمی همون صراحتی که ۱۶ آذر امسال به خرج داد، در مورد آرمانهاش، در مورد ميزان تعهد و دلبستگيش به جمهوری اسلامی، در مورد تعريفش از آزادي، اگر با همين شفافيت در دوم خرداد ۷۶ سخن می‌گفت، امروز اين اتفاق نمی‌افتاد. نمی‌دونم واقعاً هشت سال پيش هم خاتمی این‌گونه فکر می‌کرد و يا با گذشت زمان به اين نتايج رسيده، به هر حال به گمانم رييس جمهور دوست‌داشتنی ما، اگرچه هيچ‌وقت دروغ نگفت، ولی راستش را هم نگفت!

جادي

خاتمی خيلی فرق کرده (: هاها... اگر يکبار اون قديم ها به من گفته بود : يه کاری نکن از جلسه بيرونت کنم ! آدم باش !٬ مطمئنا من بهش رای نمی دادم. اگر قسم روشنفکری اش مبتنی بر محدوديت دموکراسی به دين رو روز اول می گفت من مخالف اش می بودم و اگر و اگر ! (: هااه.. خاتمی در قدرت خيلی با خاتمی قديم ما فرق داره. چرا خاتمی به عنوان وزير ارشاد می تونه استعفا بده ولی به عنوان رييس جمهور نه ؟ سينا می گه سيستم فاسده. حق با سيناست.