حمايت زنان از زنان

نوعی توجه و حمايت وجود دارد که زنان تنها ميتوانند از زنان ديگر دريافت کنند . انتظار آن از مردان فقط موجب نا اميدی و ياس شما ميشود . بهتر است با حقیقت روبرو شويم : مردان ، هرگز مانند زنان نخواهند بود .
هر قدر عشق و حمايت بيشتری از زنان دريافت کنيد ، کمتر برای ارضای نيازهايتان وابسته به مردی خواهيد بود .


به نقل از کتاب secrets about men every woman should know اثر Barbara DeAngelis

/ 0 نظر / 3 بازدید