دارم ميرم شيراز . لحظه ديدار نزديك است !!!
البته هنوز نتونستم پويا رو خبر کنم که دارم ميرم پيشش .
خيلی اضطراب دارم .
احتمالا تا شنبه اينجا سر نميزنم .

/ 4 نظر / 3 بازدید
ليلا

اوووووه ! خيلی خوبه و اميدوارم خوش بگذره .

بي بي

سفر بی خطر. اميدوارم که خوش بگذره.

فاطمه

و جهان از اين «غار» روشني گرفت ...عشق در حرا، حرمت جاويد يافت ؛ چرا كه حرا ، حريم نور است و روشنايي حرا در بلنداي سنگواره اي به حضور الهي محمد(ص) تا ابد اعتبار يافت. نفس جبرئيل كه دميد ديگر حرا ، مغاكي تيره نبود. قدمگاه فرشتگان آسماني بود كه ناموس بزرگ خدا را بر شانه بشر نهادند و محمد (ص) مبعوث شد.از آن زمان تا هميشه هستي، حرا، همچون خورشيد بر جان جهان مي تابد.....بعثت رسول اکرم حضرت مصطفي (ص) برپيروان شريعت محمدي مبارک باد