من بالاخره شکست خوردم و امروز روزه نيستم بعد از دو روز روزه بدون سحری مرگ را جلو چشمانم ديدم و فهميدم که ديگه بسه . البته با اينکه من دست برداشته ام اما گلو و سينه و بينی و... بقيه اعضا در گير سرما خوردگی دست برنداشته اند . ولی اميدوارم بهتر بشوم .

راستی علی جان راجع به کوه گفته بودی . راستش از وقتی مرتب کوه رفتن را کنار گذاشتم واقعا ضعيف شدم .

شيوا جان چشم دوباره ورزش را شروع ميکنم ولی يادت که هست پارسال کلاس بدنسازی هم ميرفتم و دو ماه سرما خوردگی ام خوب نشد.

خوب بسه ديگه من برم يک ليوان ويتامين ث بنوشم . شما هم مراقب باشيد ازمن سرما خوردگی نگيريد !

/ 1 نظر / 3 بازدید
بانو

اميدوارم که بهتر شده باشی.مراقب خودت باش.