بلاهت

با خودم فکر می کنم , مگر هزار بار نیازمودی و مگر هزار بار برایت ثابت نشده که ..... پس چرا باز هم می خواهی چیزی را که به آن مطمئنی آزمایش کنی ؟ پس چرا باز سعی داری که آن را ثابت کنی ؟ اثبات مجدد یک امر ثابت شده از بلاهت نیست ؟ اعتراف به ابله بودن از این واضح تر ممکن است ؟

/ 6 نظر / 3 بازدید
هويت : نامعلوم

نمي‌دانم اين چه اميد مسخره ايست كه هي مي‌گويي شايد اين بار، جور ديگري باشد. شايد هم بيشتر از حماقت، سماجتمان باشد براي اينكه بالاخره آن گونه كه مي خواهيم بشود.

ساناز

آره ، آره باید یه همچین چیزایی باشه . امید به یه اتفاق تازه یا سماجت ........یا بلاهت !‌

یه نفر

احتمالن فقط اطمینان منطقی و عقلی حاصل شده. ته دل آدم گاهی یک بازی هایی در می آورد که مپرس.

سارا پارسي

نه بلاهت نیست. یک پنداری در وجود انسان تنیده است و آن یقین به وجود آن چیزی است که میخواهی ثابتش کنی. آن چه هست فقط می دانی وجود دارد اما ماهیتش را نمی یابی. ماهیت. مابه ازای خارجی، هرچه می خواهی اسمش را بگذار. تلاش در این راه شاید همین راه باشد. همین زندگی. همین بودن و همین همدیگر را فهمیدن ها.

مینو

امید عزیزم. امید به تغییر همون چیزی که همه ما رو هنوز تو این کشور نگه داشته. همونه که باعث میشه آزموده را چندباره بیازمایی.

مینو

امید عزیزم. امید به تغییر. همون چیزی که همه ما رو هنوز تو این کشور نگه داشته. همونه که باعث میشه آزموده را چندباره بیازمایی.