دریافته ام که یک انسان فقط هنگامی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پایین بنگرد , که ناگزیر باشد او را یاری دهد تا روی پای خود بایستد .

 

گابریل گارسیا مارکز

 

 

 

این جمله رو بیشتر از همه برای خودم نوشتم !

/ 2 نظر / 4 بازدید

دقيقا . ولی بیشتر ما این را یاد نگرفتیم این را هم من برای خودم گفتم نه کس دیگر لطفا به خودتان نگیرید.میتونم بپرسم مال کدام کتابش ؟اگه جوابم را بدهی ممنون.