هند از خط لوله ايران منصرف شد

در حالي که تا چهار روز پيش تهران اميد خود را به ادامه حضور هند در طرح خط لوله صلح حفظ کرده بود با اعلام قطعي شدن تصميم دولت دهلي به خريد گاز ترکمنستان آشکار گرديد که خط لوله اي که مي خواست جبران زيان وسيع و بلندمدت خطوط لوله آسياي مرکزي به اروپا را بکند، در اثر مجادلات سياسي از دست ايران به در رفت.

/ 0 نظر / 3 بازدید