خوب که چی ؟ صلاحيت معين با حکم حکومتی تاييد شد . البته معين قرار شده امروز اعلام کنه که در انتخابات شرکت خواهد کرد يا نه . چه فرقی ميکند کسی که صلاحيتش با حکم حکومتی تاييد بشود . آيا اصولا ميتواند در موقع رييس جمهوری اش در برابر حکم حکومتی ايستادگی کند ؟ منهمچنان رای نخواهم داد .

/ 3 نظر / 3 بازدید
rahta

ورود شما را به جمع تحريم كنندگان ـ هر چند خيلي دير ـ تبريك ميگويم . البته دليل شركت نكردن شما با استدلال قبلي متفاوت است . استدلال شما اين بود كه به هر حال معين بهتر از رفسنجاني يا لاريجاني يا ... است . و استناد مي كرديد به دو انتخابات قبلي . لذا با اين استدلال همچنان بايد بگوييد معين ارجح است ولو اينكه با تحقير بيايد و با حكم حكومتي . و اگر معين هم نبود شايد كروبي و مهر عليزاده بهتر از بقيه باشند !

rahta

راستش ديروز دو مطلب خواندم كه ساعتها فكر من را مشغول كرد. اول تحليل متفاوت و قابل تعمق ابراهيم نبوي بود ( مطلبي با عنوان حكم حكومتي ، آماتورها و حرفه اي ها ) و دوم بيانيه ”آمدن“ معين كه عصر ديروز منتشر شد . توصيه مي كنم به خصوص مطلب نبوي را بخوانيد . كار ، خيلي پيچيده و مشكل شده است . بايد بيشتر فكر كرد .

احمد

آنچه مسلم است خواست و تلاش يكايك هموطنان براي استقرار دموكراسي است اما سئولم اين است كه چه تضميني وجود دارد كه در صورت پيروزي معين و وفاي عهد ايشان به استفاده از نيروهاي دگرانديش در اداره كشور دستگاه تماميت خواه آرام بگيرد و موجبات بسته تر شدن فضا را فراهم نكند به نظر من نيروي بازدارنده حاكميت بسيار قويتر از رجز خواني هاي مثلا اطلاح طلبان است. شرايط تداعي كنند ويراني خانه و در بند ايوان بودن خواجه مي باشد. تجربه نشان مي دهد كه حاكميت در برابر فشار مخالفان داخلي تسليم نمي شود اما فشار خارجي را به سرعت گردن مي نهد.سهم من از دموكراسي تحريم انتخابات است تا بدين ترتيب بحران مشروعيت نظام را بيشتر فراگيرد.شعار مشاركت حداكثري نه براي گردن نهادن به خواست اكثريت كه به عنوان حربه مشروعيت طرح شده است.سهم من از دموكراسي تشويق افراد به عدم شركت(اولويت اول) و ترغيب مصممان مشاركت به راي دادن به معين است/مشاركت حداقلي-پيروزي معين