آنقدر خبرهای ضد و نقيض اين روزها پخش شده که هنوز باورم نميشود گنجی به اعتصاب غذايش پايان داده باشد . و من هنوز اميدوارم ، اميدوارم ، اميدوارم ، اميدوارم ، اميدوارم ، اميدوارم ، اميدوارم ، اميدوارم .....

/ 1 نظر / 3 بازدید
سعيد

سلام : من امروز امتحان رياضي دارم. وهركس متن بالا را بخواند سگ صفتي بيش نيست