کارمندان وظیفه شناس

با عمو خارجی که حرف میزنم به این نتیجه میرسم که یکی از مهمترین وظایف کارمندان فرودگاه به ویژه گمرک فرودگاه اینه که ایرانی های مقیم خارج کشور که فکر میکنند وضع مملکت درست شده رو از اشتباه در بیارن !


دیدی باز عمو رفت ؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
40تیکه

جاشون خالی نباشه. اگه با ایران ایر سفر کنن اون وقت از همون لحظه ای که وارد هواپیما می شن از اشتباه در میان! کار به فرودگاه عمرن اگه بکشه![چشمک]

.

آخی... جاشون خالی نباشه.... و چقدر الان حال عموت بده واقعا! آدم برمی گرده از ایران تا یه مدت تو شوکه و افسرده :(