گاندی

به نظر ناچيز من ، عدم همکاری با بدی ، يک تکليف است ؛ همان اندازه که همکاری با نيکی . با اين تفاوت ، که پيش از اين ، عدم همکاری به طور عمد با اعمال خشونت عليه کسی که مرتکب بدی ميشده ، همراه بوده است . من خواسته ام به هموطنانم نشان دهم که عدم همکاری ( توام با خشونت ) اثری جز افزايش بدی ندارد و بدی جز با خشونت ، باقی نميماند ، و ما اگر نميخواستيم از بدی حمايت کنيم ، می بايست از هر نوع خشونت پرهيز ميکرديم .

/ 1 نظر / 4 بازدید
جادي

کاملا درسته. مبارزه طلبی بايد بدون خشونت باشه و حتی از کشيده شدن به خشونت هم بايد احتراز کنه. اگر می خواهيم پايه های يک دموکراسی پايدار رو مستحکم کنيم بايد نهادهای غير دولتی رو گسترش بدیم و تقويت کنيم. اون وقت يک صلح دائمی غير قابل خدشه ايجاد کرده ايم. راستی بدون خشونت بودن منظور قانونی بودن نيست ها ! ممکنه لازم بشه آمد قانون رو زيرپا بذاره... ولی غيرخشونت آميز