حتما درباره نا آرامی های پاريس و گسترش اون به همه فرانسه خبرهايی شنيدين . برای من خوندن اين مطلب درباره ريشه های اين بحران از زبون کسی که خيلی نظراتش با من شبيهه و خودش به تازگی از پاريس ديدن کرده خيلی جالب بود  

/ 1 نظر / 3 بازدید
amir

سايت زيبايی داری منم آپم و منتظر حضور گرمت.