آره من خودم هم متعجب شدم که ميخوام به رفسنجانی رای بدهم . ولی من به چند دليل حاضر نيستم به احمدی نژاد رای بدهم . آن هم شناخت شخص خودم از چند نفر از اطرافيان اوست :

۱ . خانم مهندس مهنوش معتمدی آذر عضو محترم شورای شهر تهران . ( همين شورای شهری که احمدی نژاد را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده است )

اين خانم از اساتيد دانشگاه ما بود و با وجود نداشتن دکترا در رقابت های تبليغاتی خودش را به دروغ دکتر معرفی کرد . همين خانم يکی از مشکلاتش در دانشکده اين بود که دختران دانشجو با صدای بلند يکديگر را با نام کوچک صدا ميکنند ـ در حاليکه پسران دانشجو ميشنوند ) و اين موضوع اشکال شرعی دارد ! يک مشکل ديگرش هم اين بود که پسران صدای دخترانی که در کتابخانه دختران در حال درس خواندن هستند ميشنود .

 

۲ . آقای صادق اماميان . اين آقا هم کلاسی من در دانشکده بود و عضو بسيج دانشگاه بود . و درحال حاضر شهردار منطقه ۲۰ تهران است . در روزهای ۱۸ تير ۷۸ همين آقا وقتی بچه های خوابگاه پسران دانشکده عمران برای جلوگيری از ورود گروههای فشار به داخل خوابگاه جلوی در ورودی صف کشيده بودند ، به برادران انصار راه در ورودی پشتی را نشان ميداد که بتوانند از پشت سر بچه ها وارد خوابگاه شوند و بچه ها را کتک بزنند .  

 

به نظرم آقای احمدی نژاد آزاد است در تبليغات انتخاباتی اش هر چه دوست دارد درباره کنترل گروههای فشار و به کار گرفتن نيروی کار زنان حرف بزند . کنتور که ندارد . کسی هم اگر فردا پيدا شود و از وعده های عمل نشده سوال کند . ميتوان به روش مقتضی پاسخش را داد . ولی برای من همين دو نمونه کافيست که نخواهم او رئيس جمهور شود .

من باز هم دارم بين بد و بدتر ، بد را انتخاب ميکنم . من هرگز معتقد نيستم که رفسنجانی کاری خواهد کرد که من به مطالباتم برسم . ولی نميخواهم آنچه که به دست آورده ايم را هم از دست بدهم . من ترجيح ميدهم ۸ سال به عقب برگردم تا آنکه ۲۴ سال به عقب برگردم .

من به قضاوتهای هيچ کس اهميتی نميدهم . نه آنان که رای دادنم در دور اول به معين را هم مشروعيت دادن به نظام و خيانت به آزادی و دموکراسی و.... ميدانند . نه آنانکه رای دادنم به هاشمی را تسليم بازی جمهوری اسلامی شدن ميدانند . نه آنان که فکر ميکنند احمدی نژاد دسته گل محمدی است و بوی رجايی می آورد و من حتما کافرم که به کس ديگری رای ميدهم . من مدتهاست که به قضاوت هيچکدام از اينها اهميت نميدهم . من يک برگ رای سهم دارم . و فقط همين يک برگ رای را . بنابراين به آن شيوه ای که خودم درست بدانم از آن استفاده ميکنم .

هر کس هم فکر ميکند . نوشته ام تند است و عصبانی هستم و از نوشته هايم بهش بر ميخورد. آزاد است هرجور که دوست دارد فکر کند . 

همين !

/ 4 نظر / 3 بازدید
شيوا

ساناز جان شايد من توی اون نوشته نتونستم منظورم رو درست بيان کنم. قصد من تأکيد بر حفظ اخلاق بود. به نظر من اون‌هايی که امروز برای به دست آوردن قدرت تا اين اندازه اخلاق رو زير پا می‌ذارن، بعدا کارهای ديگری خواهند کرد! ميکونوس رو که فراموش نکردی؟ علت تعجب من هم اين بود که سانازی که من می‌شناسم، انتظار داشتم دست‌کم به اين‌گونه رفتارها اعتراض کنه. همين!

doost

یعنی شما جدا در آن هشت سال یا بهتر بگویم در این بیست وچند سال حتی دو مورد مشابه در مورد اطرافیان هاشمی ندیده اید که به این دو مورد در مورد احمدی استناد می کنی؟ واقعا در بهشت زندگی می کردی. خوش به سعادتت.

غریو

به هاشمی رای ميدهيم برای زيستن.

zhjkl

آنها آمدند.آنها جاده ورود ممنوع را آمدند؛آن هم با چراغ خاموش.چه کرديم که هر گاه اميدی؛نوری؛کورسويی از آزادی و پيشرفت جلوه می کند؛با تمام انرژی آن را پس ميزنيم؛کاری کرديم که اين آخرين انتخابمان شد؛چه بر سرمان خواهد آمد؟؟؟؟اگر جايی زندگی می کنم که او را دوست دارند؛پس جای من اينجا نيست.......