دادگاه رسيدگی به اتهامات سعيد عسگر،

دادگاه رسيدگی به اتهامات سعيد عسگر :
سعيد عسگر با اشاره به اينکه پرونده اش شاکی ندارد و با غيرقانونی خواندن بازداشت خود اعلام کرد که عليه قاضی ای که برايش قرار بازداشت صادرکرده شکايت خواهد کرد.
يکی از نقايصی که درمورد پرونده سعيد عسگر اعلام شد اين بود که با اينکه او در ارتباط با ترور سعيد حجاريان از دادگاه محکوميت قطعی دريافت کرده بود در کيفرخواست او قيد شده که فاقد پيشينه کيفری است

/ 2 نظر / 4 بازدید
شيوا

آری، اينچنين است برادر!

جادي

يک چيز جالب امروز توی دانشکده ديدم. خيلی از اساتيد خوب يک طومار امضا کرده بودند با شکايت از اينکه چند سالی است وضع بسيار خرابه ( حمله به خوابگاه و ... ) ولی جالب اونجايی بود که نوشته بودند "از هر حركتي كه دانشجويان انجام دهند حمايت و پشتيباني مي كنيم" ! واقعا كه به قول يكي از اساتيد "يكي بايد بياد دانشجوهاي ما رو نجات بده‌!"