ميدونستيد که کارگران شرکت واحد سنديکا دارند . که اتفاقا سنديکای فعال و به نسبت موفقی هم هست ؟  اصلا فهميديد که روز ۱۶ شهريور رانندگان اتوبوس شرکت واحد به دليل اعتراض به اخراج چند تن از کارگران فعال عضو سنديکا تمام روز با چراغ روشن در شهر حرکت کرده اند ؟ خبر داريد که در فکر يک اعتصاب در روز ۲ مهر هستند ؟ ميدونيد که شغل رانندگان اتوبوس جز مشاغل سخت است و بايد روزی ۶ ساعت کارکنند در حاليکه روزی ۷ساعت و ۲۰ دقيقه کار ميکنند و بابت اين ساعات اضافی ، اضافه کاری دريافت نميکنند ؟ خوب ميتونيد اين سايت رو ببينيد :http://www.syndicavahed.org/ و يا به اين آدرس با اونها تماس بگيريد :     syndicavahed@yahoo.co.in

ديشب که چند تا از دوستانم درباره اين سنديکا حرف ميزدند واقعا ذوق زده شده بودم . چون به نظر من بهترين را دست يافتن کارگران به حقوقشون داشتن سنديکا های فعال و منسجم است . به نظر من به اين سايت سر بزنيد و اگر خودتون لازم ميدونيد اون رو معرفی کنيد با هر روشی که خودتون درست ميدونيد . چون اونها شديدا علاقمند به ارتباط با دانشجويان و ديگر مخاطبان اينترنت هستند . و من فکر ميکنم کاری که از دستمون بر مياد برای حمايت ازشون بايد بکنيم .   

/ 0 نظر / 3 بازدید