فرار مغزها ...

به به باز هم اول شديم حالا باز نا شکری کنيد :
سالانه بين 150 تا 180 هزار نفر از ايرانيان تحصيلكرده برای خروج از ايران اقدام می كنند و طبق آمار صندوق بين المللی پول، ايران از نظر فرار مغزها در بين 91 كشور در حال توسعه و توسعه نيافته جهان در مقام اول قرار دارد.
جايگاه ايرانيان در مقايسه با ساير خارجيان مقيم آمريكا : رتبه اول درآمد و رتبه دوم تحصيلات با مدرك بالاتر از ليسانس در اختيار ايرانيان است.
اگر نظری داريد که فکر ميکنيد لازمه بيانش کنيد اينجا هم يک راه برای بيان نظراتتون هست .


/ 3 نظر / 5 بازدید
شيوا

چه بايد کرد؟ بايد ماند و اميد داشت يا گذاشت و گذشت؟!

جادي

هرکس راه خودش رو داره. به نظر من بايد ماند و کاری کرد. با اميد داشتن کاری درست نمی شه. بابا زندگی اينقدرها هم جدی نيست. ما بيخود زندگی رو جدی می گيريم و سعی می کنيم هی کشش بديم ! به نظر من بايد ماند و درست و زیبا زندگی کرد. اگر نخواستند؛ مشکل خودشان است. آن هايی هم که می روند کار بدی نمی کنند البته. هر کاری که با فکر انجام بشود خوب است (:

جادي

بنويس خجسته. من ميام اينجا چيزی ننوشتی دلم می گيره... روزی ۴ تا ۸ بار بنويسی راضی می شيم. اينجا رو هم سر بزنين. يک انسان پيدا شده ! http://news.gooya.com/2003/08/24/2408-ff-09.php