/ 1 نظر / 3 بازدید
بانو

این قاضی نمی دونم چی یکی از بزرگترین جلادان تاریخه!!!!روی پزشک احمدی مادر مرده رو سفید کرد!!!