امرزو ۱۴ فوريه و روز ولنتاين است .

من از هديه گرفتن به هر دليلی لذت ميبرم . وقتی حس ميکنم کسی بخشی از زمان و فکرش را به اين اختصاص داده که من از چه چيزی خوشحال ميشوم ، برايم خيلی با ارزش ميشود .

به نظر شما چرا بعضی ها از هديه خريدن خوششان نمی آيد ؟ من وقتی کسی را دوست داشته باشم و بدانم که او هم از چيزی خوشحال ميشود . اگر آن کار از دستم بر بيايد حتما انجامش ميدهم  . من فکر ميکنم اغلب ما ايرانی ها  (به ويژه مردان ايرانی )ابراز احساسات بلد نيستيم . و در بسياری از موارد ابراز احساسات را کاری لوس و بچگانه ميدانيم . و اين باعث ميشود روز به روز از احساسات يکديگر بی خبرتر باشيم و روز به روز از هم دورتر شويم . جالب اينجاست که غربی ها را به بی عاطفگی متهم ميکنيم .

/ 0 نظر / 3 بازدید