فسنجان

 

داریم از عروسی برمی‌گردیم به مامانم می‌گم : "عروسی‌ای که شامش فسنجون نداشته باشه که عروسی نیست!"

" مامان جان تنبلیت می‌آد فسنجون درست کنی بگو برات درست کنم، چرا ایراد می‌ذاری رو عروسی مردم!"

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
شکیلا

[خنده]

حمیدرضا

... typic Irianian mamans

سارا پارسی

این همون مامان سانازه که یکسال بود گم شده بود یا پنهان... کیف کردم برای همینه که دوستش دارم!!